Exercici físic per cuidar-se, cuidar-se per cuidar i corresponsabilitat

La criança és una tasca tant única com multidimensional; tant apassionant com esgotadora. Acompanyar els nostres fills i filles en el seu procés de desenvolupament motriu, cognitiu, afectiu i social implica un gran esforç físic i mental i un treball personal intern continu.

Tot plegat, no deixa de ser la càrrega que comporten les tasques de cura i que, per norma general en la societat patriarcal en la qual vivim, s’han associat històricament a la dona.

Tanmateix, d’un temps ençà -i desitgem que cada vegada amb més força-, es reivindica i es reclama la corresponsabilitat en les tasques de cura, és a dir, la implicació dels progenitors en la criança, independentment del sexe i/o gènere amb el qual s’identifiquin. Idealment, és parla de la proporció 50%-50%. En la pràctica, el sistema econòmic i social no ho posa fàcil, així que l’objectiu és apropar-nos el màxim possible a aquesta proporció.

La corresponsabilitat afavoreix un ús del temps més equitatiu i la possibilitat de cuidar-se una mateixa, garantint la preservació de la pròpia salut física i mental necessària per portar la càrrega (compartida) de la criança.

L’esport, l’exercici físic és una de les matèries pendents per a moltes famílies. La conciliació de la vida laboral i familiar sovint deixa poc marge per a aquesta qüestió. Acostumem a posar per sobre qualsevol altra necessitat o interès familiar.

Exercici físic prepart i post part

Hi ha moments en la criança, molt especialment (però no únicament) en el seu inici, en els quals el cos demana cura en certs aspectes. És el cas del sòl pelvià i el manteniment del cos en forma durant l’embaràs i el postpart, dos aspectes fonamentals pel benestar de la mare, físic i mental, imprescindible en una criança positiva (cuidar-se per cuidar).

Tot i que és una qüestió que s’inclou a les sessions d’Educació Maternal (Classes Prepart), el seu tractament és superficial i poc personalitzat. Igualment, és un servei del qual no disposem a Sant Climent i que, per tant, obliga les mares a desplaçar-se.

Són poques sessions i, sense possibilitat de continuïtat. Si bé és cert que hi ha oferta en la iniciativa privada, aquesta segueix sent fora del poble.

Partint d’aquesta situació, des de La Cirereta, es va valorar comptar amb l’Ariadna Peralta, fisioterapeuta especialitzada en uroginecologia i exercici físic durant l'embaràs i postpart.

Amb el suport de l’Ajuntament, hem pogut engegar un grup d’exercici físic prepart i postpart de la mà de l’Ariadna per tal d’apropar aquest servei a les mares de Sant Climent amb un preu ajustat al màxim (40 €/mes). L’objectiu principal és aquest: oferir aquest servei al nostre poble amb el mínim cost possible per a les usuàries.

Es duu a terme cada dilluns a Cal Serret, de 10 a 11 h del matí. Per garantir la continuïtat i estabilitat del grup es requereix un mínim de 4 persones.

Trobada setmanal de pares

Tant els pares com les mares parlen dels seus fills i filles, de les dificultats de la criança, de les anècdotes i dels moments crítics, de les fites assolides, de les preocupacions i de les experiències viscudes. Però això no vol dir que ho facin en el mateix context, o que se sentin còmodes per fer-ho en el mateix escenari.

No és cap novetat veure que els espais familiars en qualsevol de les seves formes, acullen més mares que pares amb els seus infants. Tampoc és estrany que quan hi assisteixen pares, aquests se sentin una mica fora de lloc o no participin de les converses d’igual manera.

Si es vol acompanyar els pares en la criança, cal trobar altres vies i la millor manera d’encertar és partir dels interessos dels mateixos pares i afavorir l’autogestió*. Així doncs, no vam dubtar en acollir l’equip de futbol a La Cirereta. Els motius que justifiquen el seu encaix són diversos.

En primer lloc, es tracta d’un espai de trobada i relació entre els pares i, per tant, de creació i consolidació de xarxa social entre famílies del poble. Generalment, aquest fet es tradueix en la socialització fora de l’àmbit de l’activitat concreta de futbol, en altres contextos locals. Es tracta d’una activitat oberta a qualsevol pare que hi vulgui participar.

En segon lloc, però relacionat amb el primer, esdevé una via d’inclusió de famílies nouvingudes al poble a partir d’un interès compartit, de la mateixa manera que ho és l’Espai Familiar.

En tercer lloc, es tracta d’una activitat que afavoreix la salut física i mental (cuidar-se per cuidar), i adaptada a les possibilitats pel que fa a temps i implicació.

Finalment, ha estat la via d’entrada de pares a la junta de l’entitat, si la pròxima assemblea ho aprova (confiem que sí). Perquè és tan important aquest fet? Perquè en cap moment va ser una condició per a l’acolliment de l’activitat. I, com dèiem, la criança massa sovint s’associa a les dones.

El fet que en una associació de suport a la criança hi hagi pares a la junta ho considerem un èxit. Recordem que el passat 8 de març vam participar en una taula rodona com a entitat en la qual la junta i la majoria de sòcies són dones. Trencar aquest patró en una associació com la nostra és un aspecte a valorar molt positivament.Així doncs, si hi ha una cosa que tenim clara a La Cirereta és que és una associació de suport a la criança que, com dèiem a l’inici, és multidimensional i complexa. Som “una entitat que vol esdevenir suport a la mare, al pare, a la família, a la comunitat que gesta, abraça i té cura de la petita cirereta” i, per aquest motiu, tant fem un taller d’alimentació infantil, com acollim una activitat esportiva per als pares, com ens queixem de l’estat del parc o condemnem la violència contra les dones. Perquè tot plegat, és part de la criança. Tot el que té a veure amb la transformació de la societat i el món en el qual viuen i viuran els nostres fills i filles, forma part de la criança.


*Compte! Això no és exclusiu dels pares, sinó que ho promovem entre les famílies, en general. Estem 100% disposades a rebre i donar suport a les propostes que feu, d’acord amb els principis de l’associació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada